@
Phúc lợi nhân viên
1 Công nhân viên công ty được hưởng tất cả các chế độ trợ cấp, phúc lợi theo quy định của Bộ luật lao động.
2 Khi ký hợp đồng công nhân viên sẽ được công ty mua bảo hiểm tai nạn 24/24.
3 Được đi tham quan, du lịch do công đoàn phối hợp với công ty tổ chức.
@ @
@ @
@
Tuyển dụng Download Đơn xin việc
Công việc Trình độ
học vấn
Nội dung Phỏng vấn
 


Kinh doanh

 
Đại học

1.
2.
3.

Tiếng Anh nghe nói đọc viết lưu loát
Hai năm kinh nghiệm
Download Đơn xin việc
@

Đăng ký


Kỹ sư

 
Đại học

1.
2.
3.

Tốt nghiệp chuyên ngành điện tử
Hai năm kinh nghiệm
Download Đơn xin việc

Đăng ký
@

@