Công ty TNHH WELL ELECTRONICS (VIỆT NAM)
17A đường số 4, KCN VN Singapore, Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: + 84 - 650.3.782.228
          FAX: + 84 - 650.3.782.208
      E-mail: well@well.com.vn